Het parkje

Ik kom elke dag langs een vervuild parkje waar het vroeger zo gezellig was. Op school vertelde ik erover en er ontstond een plan om het pleintje op te knappen. Met emmers, bezems, kruiwagens en verf trokken we die zaterdag ten strijde. De bankjes werden opnieuw geschilderd en het zwerfafval werd afgevoerd.

Onze actie kwam ook de gemeente ter ore en zij beloofden een klimrek voor de kinderen te plaatsen. Toen het parkje officieel heropend werd, waren we allemaal ontroerd. De wethouder zei: “Jullie zijn er echt in geslaagd iets te doen voor het welzijn van onze wijk.”

Groep van tieners uit Brazilië