De eerste christenen

Toen na de dood van Jezus zijn Geest op zijn leerlingen neerdaalde, ontstonden de eerste groepen christenen. Zij leefden in liefde zoals Jezus hun had uitgelegd. Alles deelden ze met elkaar en er waren onder hen geen armen.