Privacyverklaring

WIE ZIJN WIJ

Ons website-adres is: https://www.kinderenvoordevrede.nl.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WE VERZAMELEN EN WAAROM WE DIE VERZAMELEN

Contactformulieren
Door het contactformulier in te vullen worden uw gegevens beveiligd gemaild en opgeslagen op de servers van webheld.nl.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies om website verkeer te analyseren, zodat we de functionaliteit en effectiviteit kunnen verbeteren. Met cookies volgen wij uw internetgedrag binnen onze site.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics
We gebruiken Google Analytics op de bezoekers aantallen en het gedrag van de bezoeker te analyseren. Deze gegevens worden bewaard bij Google. De gegevens worden anoniem opgeslagen.

MET WIE WE UW DATA DELEN

Wij beheren zelf uw data en delen deze niet met derde partijen.

HOE LANG WE UW DATA BEWAREN

Wanneer je een contactaanvraag doet dan wordt die gegevens en de metadata van die aanvraag voor altijd bewaard.

WAAR WE UW DATA NAARTOE STUREN

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Kinderen van de Vrede en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@kinderenvoordevrede.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van u wprivacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Kinderen voor de Vrede wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden kunnen wij niet verwijderen.

WELKE RECHTEN U HEEFT OVER UW DATA

Als u een account hebt op deze site of u heeft reacties achter gelaten, kan u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven heeft. U kunt ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

CONTACTINFORMATIE

Kinderen voor de Vrede
martin.focolare@gmail.com

AANVULLENDE INFORMATIE

Hoe we uw data beveiligen
De website is beveiligd met een SSL-certificaat waardoor de data over een beveiligde verbinding wordt verstuurd.